Aktivitets- og samværstilbud

Vi udbyder aktivitets- og samværstilbud u. Serviceloven.

Formål
Aktivitets- og samværstilbud har til formål at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen og retter
sig især mod borgere med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Tilbuddet kan
medvirke til, at de forskellige målgrupper, som tilbuddet retter sig mod, kan udfolde sig sammen
med andre og deltage i et socialt fællesskab. Aktivitets- og samværstilbud kan også have en vigtig
funktion som et fristed, der kan give gode betingelser for personlig udvikling.

Målgrupper og indhold
Det enkelte tilbud kan indrettes, så de imødekommer bestemte målgruppers behov. I tilbud
for borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan der være behov for at yde
aktiverende støtte og omsorg, herunder træning i almindelige daglige levefunktioner (ADL –
træning), sprogstimulation og lystbetonede aktiviteter. Bl.a. sansestimulerende aktiviteter kan
medvirke til at give tryghed og være en aktivitet, som forbedrer kommunikation, valgmuligheder og
medindflydelse.

For andre grupper kan det centrale være rene omsorgsmæssige foranstaltninger såsom mad,
kaffe, vask, uddeling af tøj, rådgivning og socialt samvær, hvor der ikke stilles andre krav, end at
personen kan møde frem og overholde almindelige husordensregler for tilbuddet.

Tilbuddet kan også bestå af aktiveter såsom udflugter, idræts- og motionsaktiviteter, fritidstilbud i
form af film, foredrag, sundhedstilbud og involvering i samfundsspørgsmål og brugerorganiseringer samt kunstnerisk eller musisk udfoldelse.