Ressourceforløb

Vi er privat og uafhængig leverandør til Jobcenter.

Vi tilbyder ressourceforløb for personer, som ikke kan komme på arbejdsmarkedet uden vidtgående støtte og et særligt tilrettelagt udviklingsforløb.

Hvad er et ressourceforløb?
Ressourceforløb skal sikre, at personer, som er i risiko for at komme på førtidspension, får udviklet arbejdsevnen. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Hvem skal have ressourceforløb?
Ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats.

Personer under 40 år, der allerede er på førtidspension, men som har et ønske om at komme tilbage på arbejdsmarkedet, kan også få et ressourceforløb.

Hvem kan få tilkendt førtidspension?
Alle – uanset alder – kan fortsat få tilkendt førtidspension, hvis de under ingen omstændigheder kan komme i arbejde eller i gang med en uddannelse. Det drejer sig om personer, hvor arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat samtidig med, at det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen.

Ressourceforløb – hvad indeholder det?
I ressourceforløbet, som varer et til fem år, får den enkelte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen. Fokus for forløbet er, at arbejdsevnen bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang.

Ressourceforløbet hos os består både af beskæftigelsestilbud med konkrete arbejdsopgaver på arbejdspladser (fx praktik på lokale arbejdspladser eller arbejde i vores egen socialøkonomiske virksomhed “Vaskericaféen OVER STREGEN”., socialt tilbud (samvær med ligesindede i ungdomsklub m.m. og samtaler med fast kontaktperson) samt sundhedsmæssige tilbud (fx fysioterapeut, massage m.v.), der bliver kombineret og koordineret på tværs.

Mål i forløbet kan fx være:
– Tilbud om brobygning til uddannelse med nødvendig støtte
– Rådgivning og støtte fra fast kontaktperson, socialrådgiver, faglærere m.m.
– Kurser i at håndtere fx stress/angst
– Aktivitetstilbud (fx fritidsaktiviteter med opbygning af sociale fællesskaber)
– Hjælp til boligproblemer
– Socialpædagogisk bistand
– Mentorstøtte
– Fritids-/frivillige aktiviteter (frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde)
– Motion

Personer under 40 år kan få tilbudt flere ressourceforløb.

Hvad gør “samfundet” i forløbet?
I ressourceforløbet får alle en koordinerende sagsbehandler, der er gennemgående i forløbet. Den koordinerende sagsbehandler sikrer, at indsatsen bliver koordineret og justeret undervejs, og bistår den enkelte med at gennemføre de indsatser, der bliver sat i værk. Sagsbehandleren samarbejder med andre ord med borgeren i tilbuddet og med os som leverandør.

Sagsbehandleren har også ansvaret for at varetage den enkeltes sag på tværs af sektorer og lovgivningsområder.

Hvor længe varer et forløb?
Ressourceforløb kan vare i et til fem år. Det er muligt at få tilbudt flere forløb, hvis det forrige forløb ikke har ført til, at den enkelte har fået en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet, og det derfor ikke er muligt, at den enkelte kan komme i fx revalidering eller starte i et fleksjob.

Ydelse i ressourceforløbet?
Alle, der deltager i ressourceforløb, får en ydelse – ressourceforløbsydelse – som er på niveau med kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Hvis du forud for ressourceforløbet modtog sygedagpenge eller ledighedsydelse, modtager du ressourceforløbsydelse på niveau med din hidtidige ydelse. Du vil dog kun modtage ressourceforløbsydelse på niveau med sygedagpenge, så længe du ville være berettiget til at modtage sygedagpenge.

Ressourceforløbsydelsen kan blive justeret undervejes i forløbet, og hvis du fx får et barn, hæves ydelsen til kontanthjælpsniveau på forsørgersats.

For at komme igang med et ressourceforløb (og finde ud af, om du overhovedet er i målgruppen for det) skal du henvende dig på dit lokale Jobcenter.